contact   naar heemkundenispen.nl Nispen Remembers 75 jaar bevrijding Home Home

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen is op meerdere manieren actief bij de herdenking van oorlog en bevrijding in Nispen. Hieronder leest u wat al gedaan hebben en wat wij nog gaan doen.


Home  >  Onze activiteiten  >

Lezingen


20 oktober 2019:

In het kader van 75 jaar bevrijding organiseren we onder de titel Battle Field Nispen een ‘belevingstour’ over de bevrijding van Nispen onder leiding van Robert Catsburg. Na een inleidende presentatie, ondersteund met foto’s, filmbeelden en topografische kaarten, starten we met een wandeling van 3,5 à 4 km in het buitengebied van Nispen waar de belangrijkste gevechtshandelingen plaats hebben gevonden. Bij slecht weer is er een alternatief voorzien.

Robert Catsburg (1969) is een erkend expert op het gebied van de bevrijding van zuidwest Nederland. Hij heeft jarenlange ervaring als gids langs plekken waar zich destijds interessante gebeurtenissen hebben afgespeeld. Daarnaast heeft hij meerdere boeken over het onderwerp op zijn naam staan en bezit hij een grote collectie oorlogsattributen waarmee hij zijn tours verlevendigt. Battle Field Nispen start om 14.00 uur in dorpshuis Nisipa (met koffie) en zal duren tot ca. 17.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.


7 november 2019:

Op deze avond zal dr. Jan van Oudheusden de lezing ´Tussen vrijheid en vrede´ verzorgen waarbij de periode in Brabant tussen najaar 1944 en mei 1945 wordt belicht. Dit gebeurt als onderdeel van de presentatie van het jaarboek 2019 van onze kring.


Publicatie

In het jaarboek 2019 van Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen zal ook aandacht zijn voor 75 jaar bevrijding. In het blad Onder de Toren worden namens onze vereniging in samenwerking met de organisatie van de looptocht door de Nispense Runners, vanaf januari 2019 maandelijks stukjes over de route van de bevrijders van Normandië naar Nispen in 1944 gepubliceerd. U vindt deze ook via de pagina Van Normandië naar Nispen op deze website. In de publicatie van onze vereniging zal straks een uitgebreidere versie over deze tocht die zorgde voor onze vrijheid zijn opgenomen.


Verhalenroute

Onder de titel ´Nispen Remembers´ werken we aan een route met verhalen over wat Nispenaren meemaakten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bedoeling is om dit op een interactieve manier te gaan presenteren. Naast de aandacht die er is voor de route die de bevrijders hebben afgelegd richting Nispen door het ophalen van het bevrijdingsvuur door de Nispense Runners, leggen wij met onze activiteit het accent op de gebeurtenissen in ons dorp zelf. De start van deze verhalenroute zal een onderdeel vormen van Nispen Inspireert! Dit evenement dat georganiseerd wordt door Stichting Cultureel Nispen heeft dit jaar als thema De Kunst van Vrijheid. Meer over dat programma is te vinden op ni2019.cultureelnispen.nl.


Lesproject

Voor de leerlingen van basisschool De Linde maken wij een speciale lesbrief over oorlog en bevrijding in Nispen. Ook de verhalenroute zal betrokken worden bij dit speciale lesprogramma voor Nispense schooljeugd. Dit gaat in de aanloop naar 5 mei 2020 gebeuren.


Beeldmateriaal

Wij beschikken over tientallen foto´s die wij afgelopen jaren verzameld hebben die een relatie hebben met oorlog en bevrijding in Nispen. Afbeeldingen hebben wij beschikbaar gesteld aan harmonie Sint Caecilia die deze gaat gebruiken als begeleiding bij hun optreden tijdens het gemeentelijk Bevrijdingsconcert in schouwburg De Kring.#top

Contact     Over deze site     Volg ons